Ledensectie (0 belangrijke alerts)
 

Home > Opleiding > Algemene informatie over opleiding


Vragen over de opleiding
Neem contact op Nicky Jaspers via opleiding@fanfarepey.nl, voorzitter van de opleidingscommissie)

Een goede opleiding vormt de basis voor een mooie, muzikale carriere.  Daarom steekt de fanfare veel tijd en energie in het opleiden van leden. Dat zijn per definitie niet alleen de jeugdige leden die net zijn gestart met het bespelen van een instrument, maar ook leden die al jaren in het orkest meespelen en zichzelf willen ontwikkelen.

 

 
De muziekopleiding bij de fanfare focust op zowel de theoretische als praktische aspecten rondom het bespelen van een instrument. De opleiding wordt verzorgd door ervaren muziekdocenten die reeds vele fanfareleden de kneepjes van het muziekmaken hebben geleerd. 
 
Een jeugdige jongeman in de weer met een bariton onder toeziend oog van Dennis Close (dirigent van de jeugdfanfare). 
 

De muzieklessen starten meestal in januari. Nieuwe cursisten die starten met de lessen worden in november of december aangemeld. Dit regelt de opleidingscommissie van de fanfare allemaal. In overleg worden dan ook belangrijke zaken besproken zoals het instrument, lesdagen en -tijden en de lesgelden die met de opleiding gemoeid zijn. Voordat je met de opleiding start, ontvang je van de fanfare het instrument. Hier zijn geen kosten aan verbonden, maar dan wordt natuurlijk wel verwacht dat je er zuinig op bent.

De jaarlijkse kosten voor de opleiding worden gedeeltelijk door de cursist betaald. Het overige deel wordt door de gemeente gesubsidieerd. Als je in opleiding bent, betaal je geen verdere contributie aan de fanfare.

Beginnende leerlingen stromen na een jaar muziekles door naar de jeugdfanfare. Je wordt dan officieel aangenomen als nieuw lid en ontvangt de partijen, een muziekmap en shirt/sleeve van het jeugdorkest. Meestal gebeurt dit tijdens het jaarlijkse Kerstconcert. In de jeugdfanfare word je opgevangen door een aantal ervaren muzikanten. Het begeleiden van de jeugdleden staat namelijk centraal.

Een jaar na het behalen van je A-diploma (meestal na twee jaar les) kun je doorstromen naar het grote fanfareorkest. Dit is het uiteindelijke doel van de opleiding van de fanfare. Uiteraard mag je in het jeugdorkest blijven meespelen.

 
 
 
Snelmenu Leden Contact
Meespelen? Account aanvragen Contactgegevens
Sponsor worden Admin (beheer) Vragen/opmerkingen site