Al vele jaren wordt de fanfare gesteund door bedrijven en particulieren in de gemeenschap. Met deze steun is de fanfare onder andere in staat het instrumentarium te onderhouden, ervoor te zorgen dat de leden net in het pak worden gestoken en muziekwerken aan te kopen. Hieronder een overzicht van de sponsoren (per 2011).

Interesse om de fanfare te sponsoren? Neem contact op via sponsoring@fanfarepey.nl. 
Snelmenu Leden Contact
Meespelen? Account aanvragen Contactgegevens
Sponsor worden Admin (beheer) Privacy Reglement