Tweede nieuwsbrief m.b.t. het 100-jarig bestaan van de fanfare in 2010.