Artikel van Dagblad de Limburger m.b.t. het openen van het nieuwe zalencomplex Pey (april 2010).