Teaser gemaakt door Sirius Media ter promotie van het Herfstseizoen t.g.v. het eeuwfeest in 2010.